Akty prawne dotyczące działalności WORD


Word Szczecin działa w oparciu o przepisy prawa.
 

Wykaz najważniejszych aktów prawa dotyczących WORD:

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym
  2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach
  4. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów
  5. Statut nadany przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

 

Wytworzył:
Zdzisław Witos
Udostępnił:
Styczewski Paweł
(2008-09-19 13:18:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Styczewski Paweł
(2021-04-15 10:51:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki