☰ Menu
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie

Czwartek 21.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Majątek WORD

 

 Aktywa na dzień 31.12.2020r.
 
 
 I. Aktywa trwałe 11 499 956,93 zł
     1. Wartości niematerialne i prawne       6 662,50 zł
     2. Rzeczowe aktywa trwałe 11 493 294,43 zł
     3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                       0 zł
 II. Aktywa obrotowe  4 358 681,38 zł
   
 Aktywa razem: 15 858 638,31 zł
   
   
   
 Pasywa na dzień 31.12 2020r.  
 I Kapitał własny 13 476 363,56 zł
 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  2 382 274,75 zł
   
 Pasywa razem: 15 858 638,31 zł
   
   
   

 

Wytworzył:
Jarosław Jasiński
(2016-04-05)
Udostępnił:
Styczewski Paweł
(2008-09-19 13:23:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Styczewski Paweł
(2022-05-17 08:41:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 82605