Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie

Herb Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie

Czwartek 19.04.2018

Majątek WORD

 

 Aktywa na dzień 31.12.2016r.
 
 
 I. Aktywa trwałe 12 215 753,08 zł
     1. Wartości niematerialne i prawne                       0 zł 
     2. Rzeczowe aktywa trwałe 12 215 753,08 zł
     3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                       0 zł
 II. Aktywa obrotowe   5 599 896,97 zł
   
 Aktywa razem: 17 815 650,05 zł
   
   
   
 Pasywa na dzień 31.12 2016r.  
 I Kapitał własny 15 999 672,02 zł
 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   1 815 978,03 zł
   
 Pasywa razem: 17 815 650,05 zł
   
   
   

 

Wytworzył:
Jarosław Jasiński
(2016-04-05)
Udostępnił:
Paweł Styczewski
(2008-09-19 13:23:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Styczewski
(2017-08-07 13:26:34)
Statystyki serwisu | Instrukcja korzystania z BIP |Wersja 2.6.0 WCAG 2.0 AA (17.11.2017)

ilość odwiedzin: 103244

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X